Torek, 22 Januar 2019 20:37

Ko se učitelj uči

Napisal

Kombi in pol pedagoških delavcev GSŠRM se nas je v soboto, 19. januarja 2019, pridružilo kolegom na izobraževanju v sklopu projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT-Pedagogika pedagogika 1 : 1. Družili smo se na Gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, s pogledom na kalvarijski hrib na eni in pohorska smučišča na drugi strani. Obdani s štajersko meglo smo toliko laže zrli v morebitna nova pedagoška obzorja.

Že doživetje skupne vožnje tja in nazaj nas je na svojstven način povezalo, izmenjava pogledov na videno in slišano pa sploh. Plenarni predavatelj dr. Željko Ćurić, psihiater, psihoterapevt in komunikolog, je očaral prav vse. Njegove dalmatinske korenine (in veje:)) so v kombinaciji s tekočo in duhovito rabo slovenščine v tehtni in živi predstavitvi pri poslušalcih  vzbudile iskreno zanimanje za predavanje o procesu preobrazbe človeka in družbe.

Ob delavnicah smo v manjših skupinah posvečali pozornost nekaterim konkretnim vidikom preobrazbe, ki jo posameznikom in družbi prinaša raba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Zase lahko omenim dva vidika, ki me utrjujeta v prepričanju, da mora biti učitelj sicer odprt za morebitne dodelave in spremembe, a da mora za kakovostno poučevanje, tako kot že tisočletja njegovi predhodniki, ohraniti čist pogled in zdravo pamet.

Prvi vidik je bila rdeča nit delavnice Kako naša prepričanja vplivajo na rabo IKT, da je z "milenijci" povezanih precej mitov glede njihove "domorodske" IKT-opismenjenosti, večopravilnosti, mesebojne odtujenosti ... Učitelji smo tudi v eri zaslonov in slušalk čustvena, vrednostna in vednostna opora osmišljenega znanja.

Drugo dragoceno smer je nakazala delavnica Kritično vrednotenje informacij s spleta. Utrdila sem se v prepričanju, da je treba pridobljene informacije ne glede na medij vedno "križati" -- poiskati več virov, določiti njihov presek, si ustvariti vtis o tem, koliko je verjeti najdenim virom in njihovim virom. Da je Wikipedija na straneh, ki jih spremlja in nadzira veliko uporabnikov, iz leta v leto bolj zanesljiva, smo se prepričali že mnogi zahtevni uporabniki tega najlaže dostopnega vira informacij.

Prepričana sem, da je izobraževanje učiteljev smiselno, če vodi v takojšnjo živo rabo. In da učeči se učitelj ne sme biti bolj obremenjen s pisanjem poročil kot s poučevanjem samim ...

Marta Zabret, 21. januarja 2019

Torek, 22 Januar 2019 18:55

Izobraževanje učiteljev

Napisal

Učiteljica Tamara Oblak bo zopet z nami. Predstavila nam bo aplikacijo Kahoot in Socrative. Vsak učitelj bo delal na svojem računalniku, nato bomo s tablicami ali telefoni preverili narejene naloge.

Ponedeljek, 21 Januar 2019 20:36

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V torek se bomo učitelji srečali na skupnem sestanku, kjer bomo predstavili vsak svoje videnje sobotnega skupnega usposabljanja v Mariboru. Dogovorili se bomo, kako pridobljeno znanje učinkovito prenesti sodelavcem.

Ponedeljek, 21 Januar 2019 20:36

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V torek se bomo učitelji srečali na skupnem sestanku, kjer bomo predstavili vsak svoje videnje sobotnega skupnega usposabljanja v Mariboru. Dogovorili se bomo, kako pridobljeno znanje učinkovito prenesti sodelavcem.

Tina Blatnik in Tanja Zalar bosta izvedli izobraževanje za rokovanje z IKT in uporabo posameznih računalniških aplikacij, ki jih bodo učitelji lahko s pridom uporabljali pri pouku.

Izobraževanje bo potekalo dva zaporedna torka in sicer 22.1.2019 in 29.1.2019 ob 14. uri.

Petek, 18 Januar 2019 13:20

Izobraževanje

Napisal

V ponedeljek, 21. 1. 2019, bomo na šoli izvedli delavnico z iPedi.

V ponedeljek, 14. 1. 2019, je učiteljica fizike, Božica Antolin, v 9. razredu izvedla odprto učno uro za učitelje naše šole na temo vzporedne vezave virov in porabnikov toka in napetosti. Po uvodni motivaciji so se učenci z reševanjem kviza v aplikaciji Kahoot razvrstili v skupine. Preden so začeli delo v skupinah, so skupaj oblikovali kriterije uspešnosti. S pomočjo fizikalnih apletov so simulirali delovanje vzporedne vezave in opravili simulacijo meritev napetosti in toka. Z aplikacijo Random Name Picker so določili, katera skupina učencev bo na podlagi kriterijev uspešnosti podala povratno informacijo tisti skupini učencev, ki je predstavila svoje delo. Ocenjujemo, da so bile uporabljene aplikacije pri obravnavani temi smiselne in so obogatile pouk, hkrati pa omogočile večjo nazornost obravnavane snovi. Učenci so bili aktivni, med seboj so sodelovali ter bili drug drugemu vir učenja. Ura je bila dinamična in zanimiva.

AAA 9011AAA 9004AAA 9015

Ponedeljek, 14 Januar 2019 10:51

Drugo delavno srečanje z razvojno šolo

Napisal

V četrtek, 17. 1. 2019, se bo manjša skupina učiteljev udeležila delavnega srečanja z razvojno šolo STŠ ŠC Kranj.

Ponedeljek, 14 Januar 2019 10:42

Formativno spremljanje

Napisal

V začetku meseca decembra nam je sodelavka predstavila uro formativnega spremljanja pouka pri pouku angleščine (smo tudi vključeni v projekt). Učenci so delali z tablicami v programu KAHOOT.

Ponedeljek, 07 Januar 2019 13:24

Popestritev pouka strokovnih predmetov

Napisal

Uporaba aplikacije H5P pri pouku predmeta "Osnove živilstva" - igra spomin na temo Lastnosti živilske embalaže.

Na Živilski šoli BIC Ljubljana so ure pri predmetu "Tehnološki postopki v mesarstvu" nadvse zanimive. Dijaki se učijo s pomočjo aplikacije H5P, v kombinaciji z učnimi listi in e-učbeniki, za utrjevanje snovi pa se uporablja aplikacija Kahoot. Z uporabo interaktivnega videa dijaki spoznavajo strokovno terminologijo v angleškem jeziku. Zelo domisleno in inovativno.

Ponedeljek, 07 Januar 2019 12:29

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V četrtek, 3.1.2019, je na Živilski šoli BIC Ljubljana, potekalo 3. srečanje učiteljev, vključenih v projekt.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti v preteklem mesecu.

2. Predstavitev uporabe aplikacije H5P pri pouku strokovnih predmetov (Eva Grohar Gros).

3. Razno. 

 

V petek, 14. decembra, smo se odzvali povabilu OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Ogledali smo si domiselno in enkratno izvedeno  prireditev, ki so jo pripravili učenci in njihovi učitelji. Srečali smo celo babico Zimo in škrata iz rudnika Sitarjevec. Manjkal ni niti Božiček, ki so mu dijaki pomagali pri darilih.

stran 1 od 5